TEHY JA SUPER: TYÖNANTAJA KESKEYTTI NEUVOTTELUT – YLITYÖ- JA VUORONVAIHTOKIELTO

Hoitajajärjestöt Tehy ja SuPer julistavat neuvotteluja vauhdittaakseen ylityö- ja vuoronvaihtokiellon koko kuntasektorille. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto on voimassa alkaen ti 1.3.2022 klo 15 ja päättyen ti 8.3.2022 klo 15.
Toimenpide koskee SOTE-sopimusalan ja KVTES:in piirissä olevia Tehyn ja SuPerin työsopimussuhteisia jäseniä mukaan lukien työsopimussuhteiset esihenkilöt. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana työtä tehdään normaalisti ennalta suunniteltujen työvuorolistojen mukaisesti.

Lisätietoja osoitteessa:

https://www.superliitto.fi/viestinta/tiedotteet-ja-kannanotot/tehy-ja-super-tyonantaja-keskeytti-neuvottelut-ylityo-ja-vuoronvaihtokielto-alkaa-tanaan/